„Jsme společenstvím, žijícím ve víře v Boha – který svět i život stvořil a má o každého zájem. Věříme v Ježíše Krista, v němž Bůh vstoupil do dějin světa. Vše, co je od Boha a s Bohem, je pro nás působením Ducha svatého v nás lidech.

A tak se společně scházíme, nasloucháme slovu Božímu, písněmi a v modlitbách chválíme Pána Boha, utvrzujeme se ve víře, učíme se odpuštění, přemýšlíme o životě, s novými myšlenkami, nápady, úkoly a posíleni vracíme se domů

Rádi se v naší kapli scházíme, a proto zveme i Vás.”

Sborový život

Neděle 9:30

Bohoslužby

Každou neděli slavíme v naší kapli společné bohoslužby, které jsou středem života sboru. Při bohoslužbách je pro děti nedělní škola v prostorách kaple.

  • Každou první neděli v měsíci slavíme při bohoslužbách večeři Páně
  • Každou třetí neděli třetí neděli při bohoslužbách zpíváme za doprovodu kytary nebo bigbeatové kapely, kázání je přizpůsobeno dětem

Po konci shromáždění při kávě a čaji hovoříme, děti si hrají

Pondělí 20:00

Zkouška pěveckého sboru Jeroným

Úterý 19:00

Pravidelná schůze staršovstva

druhé úterý v měsíci

Středa 17:30

Náboženství pro školní děti

Středa 20:30

Biblická půlhodina – online

Pro připojení na Biblickou půlhodinu nebo při zájmu o Náboženství pro školní děti napište prosím na mailto:zizkov1@evangnet.cz.

O sboru

Náš sbor má své historické kořeny v roce 1911 byl filiálním sborem, od roku 1920 pak samostatným sborem.

Původně byl sborem reformovaným, navazoval na Kalvínovu reformaci a na teologické tradice husitského hnutí i starou Jednotu Bratrskou. Evangelická víra vedla k prostému a jednoduchému náboženskému životu, v jehož středu byla četba a slyšení Písma. Také shromažďovací prostory byly prosté, bez obrazů a křížů. Symbol kříže často nahrazovali symbolem kalicha. A k těmto důrazům se hlásili i evangelíci, kteří přicházeli z Vysočiny a Kladenska a osidlovali začátkem minulého století Žižkov.

Protože Žižkov byl díky sanacím domů vystěhován, členů sboru z původních obyvatel je jen hrstka. Druhá hrstka do shromáždění přijíždí z Prahy a okolí. Jsme v současnosti nejmenším pražským evangelickým sborem, nepřesahujeme hranici sto registrovaných členů. Ve shromáždění se nás schází do třiceti osob, většinu tvoří rodiny s malými dětmi.

O kapli

Kaple byla v roce 1913 postavena karlínskou stavební firmou stavitele Blechy, u níž projekty kreslil Emil Králíček. Použil kubistické prvky. Kaple byla do roka postavena, první shromáždění zde bylo v neděli, kdy byl v Sarajevu proveden atentát na císaře Františka Ferdinanda, 28. 6. 1914. Za rok, když bylo 500. výročí upálení M. J. Husa, protože byla válka, k slavnostnímu otevření již nemohlo dojít. V roce 1938 byla kaple obohacena o věž (navrhl arch. B. Kozák) a zvon, který byl darován švýcarským sborem z Balgachu. Ten se rozezněl poprvé, ještě na zemi, na konstrukci provizorně snýtované kováky z Karlína, při pohřbu T. G. Masaryka. 12 mužů se u provazu střídalo, aby mohli po celé čtyři hodiny pohřbu zvonit.

Teprve v šedesátých letech minulého století, poté, co komunistický ministr Zdeněk Nejedlý dal na Starém Městě vyrobit repliku kaple Betlémské v níž kázal Hus, bylo nutno obě kaple rozlišovat a tato získala přívlastek Na Žižkově.

Farní úřad ČCE Žižkov I.

Prokopova 216/4
130 00 Praha 3 - Žižkov

zizkov1@evangnet.cz

Administruje f. Olga Mrázková

olimrazkova@seznam.cz
+420 739 244 619

Kurátor Petr Bubák

+420 602 748 615

Pokladní sboru Filip Halama

halamap@gmail.com